Updatemodus

Het tabblad Updatemodus bevat opties met betrekking tot de update van programmaonderdelen.

In het gedeelte Update van programmaonderdelen zijn drie opties beschikbaar:

  • Nooit update van programmaonderdelen uitvoeren
  • Altijd update van programmaonderdelen uitvoeren
  • Vragen alvorens programmaonderdelen te downloaden 

Door de optie Nooit update van programmaonderdelen uitvoeren te selecteren, zorgt u ervoor dat een nieuwe update van programmaonderdelen die is uitgegeven door ESET niet wordt gedownload en dat geen update van programmaonderdelen zal plaatsvinden op het desbetreffende werkstation. De optie Altijd update van programmaonderdelen uitvoeren betekent dat updates van programmaonderdelen worden uitgevoerd telkens wanneer een nieuwe update beschikbaar komt op de updateservers van ESET en dat een upgrade van de programmaonderdelen plaatsvindt naar de gedownloade versie. Selecteer de derde optie, Vragen alvorens programmaonderdelen te downloaden, om ervoor te zorgen dat het programma de gebruiker zal vragen om het downloaden van updates van programmaonderdelen te bevestigen op het moment dat dergelijke updates beschikbaar komen. In dat geval wordt een dialoogvenster weergegeven met informatie over de beschikbare updates voor programmaonderdelen, met de optie om te bevestigen of te weigeren. Bij bevestiging, worden updates gedownload en worden vervolgens nieuwe programmaonderdelen geïnstalleerd.
De standaardoptie voor een update van programmaonderdelen is Vragen alvorens programmaonderdelen te downloaden.

Nod32 ea config update mode Updatemodus

Na installatie van een update van programmaonderdelen, moet het systeem opnieuw worden opgestart, zodat alle modules de volledige functionaliteit kunnen bieden. Het gedeelte Opnieuw starten na upgrade van programmaonderdelen stelt de gebruiker in staat een van de volgende drie opties te selecteren:

  • Computer nooit opnieuw opstarten
  • Herstart computer aanbieden indien nodig
  • Indien nodig, de computer opnieuw opstarten zonder melding

De standaardoptie voor opnieuw opstarten is Herstart computer aanbieden indien nodig. De selectie van de meest geschikte opties voor updates van programmaonderdelen op het tabblad Updatemodus kan voor elk individueel werkstation weer anders zijn, omdat dit de plek is waar deze instellingen moeten worden toegepast. Houd er rekening mee dat er verschillen bestaan tussen werkstations en servers. Zo kan het automatisch opnieuw opstarten van de server na een programma-upgrade ernstige schade veroorzaken.

Updatemodus