Updateprofielen

Voor verschillende updateconfiguraties kunnen door de gebruiker gedefinieerde updateprofielen worden gemaakt die kunnen worden gebruikt voor een specifieke updatetaak. Het maken van verschillende updateprofielen is met name handig voor mobiele gebruikers, aangezien de eigenschappen van de internetverbinding regelmatig veranderen. Door de updatetaak te wijzigen, kunnen mobiele gebruikers opgeven dat, als het niet mogelijk is het programma bij te werken via de configuratie die is opgegeven in Mijn profiel, de update wordt uitgevoerd met een alternatief profiel.
In het venster Geselecteerd profiel wordt het huidige geselecteerde profiel weergegeven. Standaard is deze vermelding ingesteld op de optie Mijn profiel. U kunt een nieuw profiel maken door op de knop Profielen te klikken en vervolgens op Toevoegen te klikken en uw eigen profielnaam in te voeren. Bij het maken van een nieuw profiel is het mogelijk om instellingen te kopiëren van een bestaand profiel.

Binnen de profielinstellingen kunt u de updateserver opgeven waarmee het programma verbinding maakt en waarvan updates worden gedownload. Elke server in de lijst met beschikbare servers kan worden gebruikt of er kan een nieuwe server worden toegevoegd. De lijst met huidige bestaande updateservers is toegankelijk via de vervolgkeuzelijst onder Updateserver. U kunt een nieuwe updateserver toevoegen door op Bewerken… te klikken in het gedeelte Instellingen voor geselecteerd profiel bijwerken en vervolgens op de knop Toevoegen te klikken.

 

Updateprofielen