Extern beheer

Extern beheer is een krachtig hulpmiddel voor het onderhouden van beveiligingsbeleid en voor het verkrijgen van een overzicht van het algehele beveiligingsbeheer binnen het netwerk. Het is met name handig bij gebruik in grotere netwerken. Extern beheer leidt niet alleen tot een hoger beveiligingsniveau, maar biedt bovendien extra gebruiksgemak bij het beheer van ESET NOD32 Antivirus op clientwerkstations.
Het dialoogvenster voor extern beheer is beschikbaar vanuit het hoofdvenster van ESET NOD32 Antivirus. Klik op Instellingen > Volledige structuur voor geavanceerde instellingen invoeren > Overige > Extern beheer.

In het instellingsvenster kunt u de modus voor extern beheer activeren door eerst het selectievakje Verbinding maken met server voor extern beheer in te schakelen. U kunt vervolgens toegang krijgen tot de overige opties die hieronder worden beschreven:

  • Serveradres - Netwerkadres van de server waar de server voor extern beheer is ge├»nstalleerd.
  • Poort – Dit veld bevat een vooraf gedefinieerde serverpoort die wordt gebruikt om verbinding te maken. Wij adviseren u de vooraf gedefinieerde poortinstelling van 2222 ongewijzigd te laten.
  • Interval tussen verbindingen met server (min.) – Hiermee wordt aangegeven hoe vaak ESET NOD32 Antivirus verbinding maakt met de ERA-server om de gegevens te verzenden. Met andere woorden, informatie wordt verzonden met de hier gedefinieerde tussenpozen. Als deze waarde is ingesteld op 0, wordt elke 5 seconden informatie verzonden.
  • Server voor extern beheer vereist verificatie - Hiermee kunt u zo nodig een wachtwoord invoeren voor verbinding met de server voor extern beheer.

Klik op OK om wijzigingen te bevestigen en de instellingen toe te passen. ESET NOD32 Antivirus gebruikt deze dan om verbinding te maken met de externe server.

 

Extern beheer