Waarschuwingen en melding

In het gedeelte voor het instellen van waarschuwingen en meldingen onder Gebruikersinterface kunt u configureren hoe waarschuwingsberichten en systeemmeldingen bij bedreigingen worden afgehandeld in ESET NOD32 Antivirus.

De eerste optie is Waarschuwingen weergeven. Als u deze optie uitschakelt, worden alle waarschuwingsvensters geannuleerd. Deze opties is alleen geschikt in een beperkt aantal specifieke situaties. Voor de meeste gebruikers adviseren wij de standaardoptie (ingeschakeld) te gebruiken.

U kunt pop-upvensters automatisch na een bepaalde tijd laten sluiten door de optie Meldingsvensters automatisch sluiten (sec.) te selecteren. Als waarschuwingsvensters niet door de gebruiker worden gesloten, gebeurt dit automatisch nadat de opgegeven tijdsperiode is verstreken.

Meldingen op het bureaublad en ballontips zijn informatiemiddelen waarbij geen gebruikersinteractie mogelijk of nodig is. Zij worden weergegeven in het systeemvak in de rechterbenedenhoek van het scherm. Als u het weergeven van meldingen op het bureaublad wilt activeren, schakelt u de optie Kennisgevingen weergeven op bureaublad in. Meer gedetailleerde opties, zoals weergavetijd van meldingen en transparantie van hyet venster, kunnen worden gewijzigd door op de knop Meldingen configureren… te klikken. U kunt het gedrag van meldingen vooraf bekijken door op de knop Voorbeeld te klikken. U kunt de weergaveduur van ballontips configureren met behulp van de optie Ballontips weergeven in taakbalk (sec.).

Nod32 ea config alert Waarschuwingen en melding

In het onderste deel van het instellingsvenster voor waarschuwingen en meldingen is de optie Alleen meldingen weergeven waarbij ingrijpen van gebruiker is vereist beschikbaar. Met deze optie kunt u het weergeven van waarschuwingen en meldingen waarvoor geen gebruikersinterventie nodig is in- of uitschakelen. De laatste functie in dit gedeelte is het opgeven van adressen van meldingen in een omgeving met meerdere gebruikers. In het veld In systemen met meerdere gebruikers meldingen weergeven op scherm van deze gebruiker: kan de gebruiker definiëren wie belangrijke meldingen ontvangt van ESET NOD32 Antivirus. Normaliter is dit een systeem- of netwerkbeheerder. Deze optie is met name handig voor terminalservers, op voorwaarde dat alle systeemmeldingen naar de beheerder worden verzonden.

 

Waarschuwingen en melding