Opdrachtregel

De antivirusmodule van ESET NOD32 Antivirus kan worden gestart via de opdrachtregel, handmatig (met de opdracht “ecls”) of via een batchbestand (“bat”).

De volgende parameters en schakelopties kunnen worden gebruikt bij het uitvoeren van de scanner op aanvraag vanaf de opdrachtregel:

Algemene opties:  
–help help weergeven en afsluiten
–version versiegegevens weergeven en afsluiten
–base-dir=MAP modules laden vanuit MAP
–quar-dir=MAP MAP in quarantaine plaatsen
–aind activiteitenindicator weergeven
–auto alle vaste schijven in de modus Opschonen scannen
   
Doelen:  
–files bestanden scannen (standaard)
–no-files bestanden niet scannen
–boots opstartsectoren scannen (standaard)
–no-boots opstartsectoren niet scannen
–arch archieven scannen (standaard)
–no-arch archieven niet scannen
–max-archive-level=NIVEAU maximaal nestingsniveau voor archieven
–scan-timeout=LIMIET archieven scannen gedurende maximaal LIMIET seconden. Als de scantijd deze limiet bereikt, wordt het scannen van het archief gestopt en gaat de scan door naar het volgende bestand
–max-arch-size=GROOTTE alleen de eerste GROOTTE bytes in archieven scannen (standaard 0 = onbeperkt)
–mail e-mailbestanden scannen
–no-mail e-mailbestanden niet scannen
–sfx zelfuitpakkende archieven scannen
–no-sfx zelfuitpakkende archieven niet scannen
–rtp programma’s voor runtime-compressie scannen
–no-rtp programma’s voor runtime-compressie niet scannen
–exclude=MAP de opgegeven map niet scannen (syntaxis voor opgeven van meerdere mappen: –exclude <eerste>,<tweede>,…)
–subdir submappen scannen (standaard)
–no-subdir submappen niet scannen
–max-subdir-level=NIVEAU maximaal nestingsniveau voor submappen (standaard 0 = onbeperkt)
–symlink symbolische koppelingen volgen (standaard)
–no-symlink symbolische koppelingen overslaan
–ext-exclude=EXTENSIES EXTENSIES die door dubbele punten zijn gescheiden uitsluiten van scannen
   
Methoden:   
–adware scannen op adware/spyware/riskware
–no-adware niet scannen op adware/spyware/riskware
–unsafe scannen op mogelijk onveilige toepassingen
–no-unsafe niet scannen op mogelijk onveilige toepassingen
–unwanted scannen op mogelijk ongewenste toepassingen
–no-unwanted niet scannen op mogelijk ongewenste toepassingen
–pattern signaturen gebruiken
–no-pattern geen signaturen gebruiken
–heur heuristiek inschakelen
–no-heur heuristiek uitschakelen
–adv-heur geavanceerde heuristiek inschakelen
–no-adv-heur geavanceerde heuristiek uitschakelen
   
Opschonen:  
–action=ACTIE ACTIE uitvoeren op geïnfecteerde objecten. Beschikbare acties: geen, opschonen, vragen
–quarantine geïnfecteerde bestanden naar quarantaine kopiëren (aanvulling op ACTIE)
–no-quarantine geïnfecteerde bestanden niet naar quarantaine kopiëren
   
Logbestanden:   
–log-file=BESTAND uitvoer registreren in BESTAND
–log-rewrite uitvoerbestand overschrijven (standaard – toevoegen)
–log-all ook schone bestanden in logbestand opnemen
–no-log-all schone bestanden niet in logbestand opnemen (standaard)

De mogelijke afsluitcodes van de scan:

Opmerking

Afsluitcodes groter dan 100 betekenen dat het bestand niet is gescand en dus geïnfecteerd kan zijn.

0 – geen bedreiging gevonden
1 – infitratie gevonden en verwijderd
10 – sommige bestanden kunnen niet worden gescand
50 – sommige bestanden zijn nog geïnfecteerd
100 – andere fout

 

Opdrachtregel