Nieuwe taken maken

U kunt een nieuwe taak maken in Planner door op de knop Toevoegen te klikken of door Toevoegen te selecteren in het contextmenu. Er zijn vijf typen geplande taken beschikbaar:

  • Externe toepassing uitvoeren
  • Logbestanden onderhouden
  • Controle opstartbestanden van systeem
  • Computerscan op aanvraag
  • Update

Nod32 ea scheduler task Nieuwe taken maken

Aangezien Ccomputerscan op aanvraag en Update de meestgebruikte geplande taken zijn, leggen wij uit hoe u een nieuwe updatetaak kunt toevoegen.

Ga naar de vervolgkeuzelijst Geplande waarin alle beschikbare typen geplande taken staan vermeld en selecteer Update. Klik daarna op Volgende en voer de naam van de taak in bij Taaknaam. Selecteer de frequentie van de taak. Voor deze parameter zijn de volgende opties beschikbaar: Eenmaal, Herhaaldelijk, Dagelijks, Wekelijks en Bij gebeurtenis. Andere parameters worden eveneens bepaald door de geselecteerde frequentie. Vervolgens kunt u definiëren welke actie moet worden ondernomen als de taak niet kan worden uitgevoerd of voltooid op het geplande tijdstip. De volgende drie opties zijn beschikbaar:

  • Wachten tot het volgende geplande tijdstip
  • Taak zo spoedig mogelijk uitvoeren
  • Taak onmiddellijk uitvoeren als laatste uitvoering langer is geleden dan interval (het interval kan worden gedefinieerd na de inschakeling van deze optie).

In de volgende stap wordt een volledig overzicht met informatie over de huidige geplande taak weergegeven. De optie Taak uitvoeren met specifieke parameters moet automatisch worden ingeschakeld. Klik op de knop Voltooien. Een dialoogvenster wordt weergegeven waarin de gebruiker profielen kan kiezen voor gebruik bij de geplande taak. Hier kan de gebruiker een primair en alternatief profiel opgeven. Dit laatste wordt gebruikt als de taak niet kan worden voltooid met het primaire profiel. Bevestig door op OK te klikken in het venster Updateprofielen. De nieuw geplande taak wordt toegevoegd aan de lijst met actuele geplande taken.

Nieuwe taken maken