Verzending

In dit gedeelte kunt u kiezen of bestanden en statistische gegevens worden verzonden via ESET Remote Administrator of rechtstreeks naar ESET. Als u er zeker van wilt zijn dat verdachte bestanden en statistische gegevens worden afgeleverd bij ESET, selecteert u de optie Via Remote Administrator of rechtstreeks naar ESET. In dit geval worden bestanden en statistische gegevens verzonden via alle beschikbare middelen. Bij verzending van verdachte bestanden via Remote Administrator worden bestanden en statistische gegevens naar de externe beheerserver verzonden, die vervolgens zorgdraagt voor verzending naar de viruslaboratoria van ESET. Als de optie Rechtstreeks naar ESET wordt geselecteerd, worden alle verdachte bestanden en statistische gegevens rechtstreeks vanuit het programma naar het viruslaboratorium van ESET gezonden.

Als er bestanden wachten op verzending, is de knop Nu versturen ingeschakeld in dit instellingsvenster. Klik op deze knop als u bestanden en statistische gegevens onmiddellijk wilt verzenden.

Schakel het selectievakje Verstuurde data registreren in om de verzending van bestanden en statistische gegevens te registreren. Na elke verzending van een verdacht bestand of van statistische gegevens, wordt een vermelding in het gebeurtenislogboek opgenomen.

 

Verzending