Wormen

Een computerworm is een programma met schadelijke code dat hostcomputers aanvalt en zich verspreidt via een netwerk. Het belangrijkste verschil tussen een virus en een worm is dat een worm in staat is zichzelf te verspreiden en te verplaatsen. Wormen zijn niet afhankelijk van hostbestanden (of opstartsectoren).
Wormen verspreiden zich via e-mail of netwerkpakketten. Wormen kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld:

  • E-mail – wormen die zichzelf verspreiden via e-mailadressen in de lijst met contactpersonen van een gebruiker.

  • Netwerk – wormen die gebruikmaken van beveiligingsproblemen in verschillende toepassingen.

Wormen zijn daarom veel hardnekkiger dan computervirussen. Door het massale gebruik van het internet kunnen wormen zich enkele uren (soms zelfs enkele minuten) nadat ze in omloop zijn gebracht, over de hele wereld verspreiden. Doordat wormen zich zelfstandig met grote snelheid kunnen verspreiden, zijn ze gevaarlijker dan andere typen malware, zoals virussen.
Als een worm in een systeem wordt geactiveerd, kan dat leiden tot verschillende problemen: de worm kan bestanden verwijderen, de prestaties van het systeem verminderen of zelfs bepaalde programma’s deactiveren. Door zijn eigenschappen is de worm geschikt als ‘transportmiddel’ voor andere typen bedreigingen.
Als uw computer is geïnfecteerd met een computerworm, adviseren wij u de geïnfecteerde bestanden te verwijderen omdat ze waarschijnlijk schadelijke code bevatten.

Voorbeelden van bekende wormen zijn: Lovsan/Blaster, Stration/Warezov, Bagle en Netsky.

Wormen