Lisens

VIKTIG MERKNAD: Før nedlasting, installasjon, kopiering eller bruk ber vi deg om å lese følgende vilkår for bruk av programmet. VED NEDLASTING, INSTALLASJON, KOPIERING ELLER BRUK AV PRODUKTET UTTRYKKER DU SAMTYKKE TIL DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE.

Sluttbrukers lisensavtale for bruk av programvare.

Denne avtalen om bruk av programvaren (“Avtalen”) utøvd av og mellom ESET, spol. s r. o., med beliggenhet i Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, registrert i Kommersregisteret i distriktsdomstolen i Bratislava I. Seksjon Sro, Tillegg nr 3586/B, BIN: 31 333 535 (“Leverandør”) og deg, en fysisk og juridisk person, (“Sluttbruker”), gir deg rett til å bruke programvaren definert i kapittel 1 herav. Programvaren definert i kapittel 1 kan lagres på en CD-ROM eller DVD, sendes via e-post, lastes ned fra Internett, lastes ned fra Leverandørens servere eller anskaffes fra andre kilder i henhold til vilkårene og betingelsene nevnt nedenfor.

DETTE ER IKKE EN KJØPSKONTRAKT, MEN EN AVTALE OM RETTIGHETENE TIL SLUTTBRUKEREN. Leverandøren er eier av Programvarekopien og et eventuelt fysisk medium, som Programvaren blir levert i kommersiell emballasje i tillegg til alle kopier av Programvaren som Sluttbrukeren har rett til ifølge denne Avtalen.

Ved å klikke på “Jeg godtar” under nedlasting, installasjon, kopiering eller bruk av Programvaren, uttrykker du samtykke til bestemmelsene og vilkårene herav. Hvis du ikke godtar bestemmelsene i denne Avtalen, klikker du “Avslå” eller “Jeg godtar ikke”, avbryter nedlasting eller installasjon eller ødelegger eller returnerer Programvaren, installasjonsmedium, medfølgende dokumentasjon og en kjøpskvittering til ESET eller til stedet du anskaffet Programvaren.

DU SAMTYKKER I AT DIN BRUK AV PROGRAMVAREN INDIKERER AT DU HAR LEST DENNE AVTALEN, FORSTÅR DEN OG SAMTYKKER I Å BLI BUNDET AV BESTEMMELSENE.

1. Programvare. Programvaren i denne Avtalen skal omfatte (i) dataprogramvaren ESET NOD32 Antivirus, inkludert alle delene, (ii) innholdet på disker, CD-ROM-plater, DVD-plater, e-postrapporter og eventuelle vedlegg, eller andre medium som denne Avtalen er knyttet til, inkludert Programvare levert som objektkode på en CD-ROM, DVD eller via e-post over Internett, (iii) eventuelle instruksjonsmaterialer og dokumentasjon relatert til Programvaren, inkludert, men ikke begrenset til, eventuell beskrivelse av Programvaren, spesifikasjoner, beskrivelse av egenskaper, beskrivelse av bruk, beskrivelse av grensesnitt som Programvaren brukes i, en håndbok eller installasjonshåndbok eller eventuell beskrivelse av korrekt bruk av Programvaren (“Dokumentasjon”), (iv) kopier av Programvaren, reparasjoner av eventuelle feil ved Programvaren, tillegg til Programvaren, utvidelser av Programvaren, endrede versjoner av Programvaren, nye versjoner av Programvaren og alle oppgraderinger av deler av Programvaren, hvis dette er levert, som Leverandøren gir deg Lisens til i henhold til Kapittel 4 herav. Leverandøren skal levere Programvaren kun i form av kjørbar kode.

2. Videresending av infiltrasjoner og informasjon til Leverandøren. Programvaren inneholder en funksjon som samler inn prøver av nye datavirus eller andre lignende skadelige dataprogrammer og mistenkelige eller problematiske filer (heretter kalt “Infiltrasjon”) og deretter sender dem til Leverandøren, inkludert informasjon om datamaskinen og/eller plattformen som Programvaren er installert på (heretter kalt “Informasjon”). Informasjonen kan inneholde data (inkludert personlig informasjon) om Sluttbrukeren og/eller andre brukere av datamaskinen som Programvaren er installert på, informasjon om datamaskinen, operativsystemet og installerte programmer, filer fra datamaskinen som Programvaren er installert på, filer som er påvirket av en Infiltrasjon, og nærmere informasjon om slike filer. Leverandøren bruker kun mottatt(e) informasjon og Infiltrasjoner til å analysere Infiltrasjonene og treffer nødvendige tiltak for å sikre Informasjonens konfidensialitet. Hvis du samtykker i denne Avtalen og aktiverer Programvarefunksjonen beskrevet ovenfor, samtykker du i at Infiltrasjonene og Informasjonen videresendes til Leverandøren, og du gir samtidig Leverandøren nødvendig samtykke i henhold til relevante juridiske forskrifter til å behandle den mottatte Informasjonen.

3. Installasjon. Programvaren levert på en CD-ROM eller DVD, sendt via e-post, lastet ned fra Internett, lastet ned fra serverne til Leverandøren eller anskaffet fra andre kilder skal kreve installasjon. Du må installere Pogramvaren på en riktig konfigurert datamaskin som minst overholder kravene angitt i Dokumentasjonen. Installasjonsmåte er spesifisert i Dokumentasjonen. Ingen dataprogrammer eller maskinvare som kan påvirke Programvaren negativt kan være installert på datamaskinen som du installerer Programvaren på.

4. Lisens.Gitt at du har godtatt denne Avtalen og betalt Lisensavgiften i henhold til kapittel 17 innen forfall, gir Leverandøren deg en ikke-eksklusiv og ikke overførbar rett til å installere Programvaren på harddisken på en datamaskin eller et lignende medium for permanent lagring av data, å installere og lagre Programvaren i minnet i et datasystem og å implementere, lagre og vise Programvare på datasystemet, imidlertid gitt at maksimalt antall slike datamaskiner er det antallet som Sluttbrukeren har spesifisert i bestillingen og betalt relevant avgift for (“Lisens”). Én bruker skal bety: (i) installasjon av Programvaren på ett datasystem, eller (ii) hvis omfanget av lisensen er bundet av antallet postbokser, skal én bruker bety én datamaskinbruker som mottar elektronisk post via en Mail User Agent (“MUA”). Hvis MUAen godtar elektronisk post og deretter distribuerer den automatisk til flere brukere, skal antallet brukere fastslås av det faktiske antallet brukere som den elektroniske posten blir distribuert til. Hvis en e-postserver utfører funksjonen til en e-postport, skal antallet brukere tilsvare antallet e-postservere som en slik port leverer tjenester til. Hvis flere e-postadresser (inkludert aliaser) blir sendt til én bruker og én bruker mottar dem, og meldingene ikke automatisk blir distribuert fra klienten til flere brukere, er det kun nødvendig med lisens for én datamaskin.

5. Utøve rettighetene til sluttbrukeren.Du må utøve rettighetene til Sluttbrukeren personlig eller gjennom dine medarbeidere, hvis du har noen. Som Sluttbruker kan du bare bruke Programvaren for å sikre dine aktiviteter og kun beskytte de datasystemene som du har mottatt og betalt Lisens for.

6. Begrensning av rettighetene til sluttbrukeren.Du kan ikke kopiere, distribuere, separere delene eller skape deriverte versjoner av Programvaren, gjenstand for følgende unntak:
(a) Du kan opprette én kopi av Programvaren til deg selv på et medium for permanent datalagring som en sikkerhetskopi, gitt at den arkiverte sikkerhetskopien ikke skal installeres eller brukes på en annen datamaskin. Opprettelse av en eventuell annen kopi av Programvaren er et brudd på denne Avtalen.
(b) Du kan ikke bruke, endre tolke, reprodusere eller overføre rettighetene til å bruke Programvaren eller kopier av Programvaren på annen måte enn det som står uttrykkelig i denne Avtalen.
(c) Du kan ikke selge Programvaren, viderelisensiere eller lease den til annen person eller leie eller låne Programvaren fra en annen person.
(d) Du kan ikke analysere, dekompilere eller demontere en kildekode eller prøve å skaffe en kildekode fra Programvaren på noen måte, untatt i omfang der begrensninger uttrykkelig er forbudt ved lov.
(e) Du kan ikke opprette deriverte produkter basert på Programvaren.
(f) Du godtar å bruke Programvaren kun på måte som er i hen
hold til alle gjeldende juridiske bestemmelser som du bruker Programvaren under, uten begrensning, i henhold til gjeldende begrensninger som stammer fra opphavsrettsbeskyttelse og andre patentrettigheter.
(g) Du kan ikke bruke Programvare anskaffet som en prøveversjon Ikke for videresalg (“IFV”) med planer om å unngå betaling av Lisensavgiften i kapittal 17.

7. Opphavsrett. Programvaren og alle rettigheter inkludert, uten begrensning, eierrettigheter og patentrettigheter er ESETs og/eller ESETs lisensgiveres eiendom. ESET er beskyttet av bestemmelser om internasjonale konvensjoner og av alle andre gjeldende lover i landet der Programvaren blir brukt. Strukturen, organisasjonen og koden i Programvaren er en forretningshemmelighet og konfidensiell informasjon tilhørerende ESET og/eller ESETs lisensgivere. Du kan ikke kopiere Programvaren, med unntak som er spesifisert i kapittel 6 (a). Eventuelle kopier som du oppretter ifølge dette kapitlet må inneholde samme informasjon om opphavsrett og eierrettigheter som er spesifisert på Programvaren. Hvis du analyserer, dekompilerer eller demonterer en kildekode eller prøver å anskaffe en kildekode på en måte som er et brudd på bestemmelsene i denne Avtalen, skal eventuell informasjon som blir anskaffet automatisk og ugjenkallelig anses som overført til Leverandøren og eiet av Leverandøren i sin helhet fra opprinnelsesøyeblikket.

8. Forbehold om rettigheter. Alle rettigheter til Programvaren, unntatt rettigheter som ikke uttrykkelig er nevnt i denne Avtalen til deg som Sluttbruker av Programvaren, er forbeholdt Leverandøren.

9. Flere språkversjoner, versjoner for flere operativsystemer, flere kopier. Hvis Programvaren støtter flere plattformer eller språk eller hvis du har anskaffet flere kopier av Programvaren, kan du ikke installere versjoner og kopier av Programvaren på flere datasystemer enn du spesifiserte i bestillingen og som du har betalt relevant Lisensavgift for i henhold til kapittel 17. Du kan ikke selge, lease, leie ut, viderelisensiere, låne bort eller overføre eventuelle versjoner eller kopier av Programvaren som ikke brukes av deg til andre personer.

10. Ikrafttredelse og varighet av Avtalen. Denne Avtalen er gyldig og i effekt fra den første dagen du installerer Programvaren. Du kan avslutte denne Avtalen ved å permanent slette, destruere eller returnere Programvaren for egen kostnad, alle sikkerhetskopier og alle relevante materialer som du har mottatt fra Leverandøren eller fra dennes kompanjonger. Rettighetene dine som Sluttbruker skal automatisk og umiddelbart oppheves uten varsel fra Leverandøren, hvis du ikke overholder bestemmelsene i denne Avtalen. I et slikt tilfelle må du snarlig slette, destruere eller returnere Programvaren for egen kostnad, alle sikkerhetskopier og alle relaterte materialer til ESET eller stedet der du anskaffet Programvaren.
Denne Avtalen trer i kraft for en innledende periode på ett eller to år, ifølge perioden som blir spesifisert av deg på bestillingen av Programvaren og kan gjentatte ganger utvides for en ny periode på ett eller to år, gitt at du betaler Lisensavgiften for utvidelsen av Lisensen i henhold til kapittel 17.
Uten hensyn til årsaken til at denne Avtalen avsluttes, skal kapittel 7, 8, 11, 13 og 20 være gyldige uten tidsbegrensning.

11. SLUTTBRUKERREPRESENTASJONER. SOM SLUTTBRUKER ANERKJENNER DU AT PROGRAMVAREN ER LEVERT “SOM DEN ER”, UTEN EN UTTRYKT ELLER ANTYDET GARANTI AV NOEN TYPE OG I DEN GRAD DET ER TILLATT IFØLGE GJELDENDE LOVGIVNING, GIR VERKEN LEVERANDØREN, LISENSGIVERE ELLER OPPHAVSRETTSEIERE NOEN UTTRYKTE ELLER ANTYDEDE REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER, SPESIELT INGEN SALGSGARANTIER ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL ELLER GARANTIER FOR AT PROGRAMVAREN IKKE BRYTER NOEN PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. INGEN GARANTI FRA LEVERANDØREN ELLER EN ANNEN TREDJEPART EKSISTERER OM AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN SKAL OVERHOLDE DINE KRAV ELLER AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN SKAL GÅ BRA OG VÆRE FEILFRI. DU PÅTAR DEG FULLT ANSVAR OG RISIKO FOR VALG AV PROGRAMVAREN FOR Å OPPNÅ RESULTATER MENT AV DEG OG FOR INSTALLASJON, BRUK OG RESULTATER SOM DU SKAL OPPNÅ MED PROGRAMVAREN.

12. Ingen ytterligere forpliktelser. Denne avtalen pålegger ingen ytterligere forpliktelser for Leverandøren, med unntak av de som er spesifikt kunngjort i denne Avtalen.

13. GARANTIBEGRENSNING. I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING, SKAL IKKE LEVERANDØREN, MEDARBEIDERNE ELLER LISENSGIVERNE I NOEN TILFELLER BLI HOLDT ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE TAP AV RESULTAT, OMSETNING ELLER SALG, ELLER FOR TAP AV DATA ELLER FOR KOSTNADER PÅFØRT FOR Å SIKRE RESERVEVARER ELLER TJENESTER, FOR SKADER PÅ EIENDOM, PERSONLIGE SKADER, VIRKSOMHETSFORSTYRRELSER, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON ELLER FOR EVENTUELLE SPESIFIKKE, DIREKTE, INDIREKTE, UHELDIGE, ØKONOMISKE, DEKKENDE, KRIMINELLE, SPESIELLE ELLER MEDFØLGENDE SKADE, FORÅRSAKET PÅ EN MÅTE, UANSETT OM DET OPPSTÅR FRA EN KONTAKT, HENSIKTSMESSIG VANSKJØTSEL, FORSØMMELIGHET ELLER ANDRE FAKTA SOM ETABLERER OPPSTÅELSE AV FORPLIKTELSE, OPPSTÅTT PÅ GRUNN AV BRUK ELLER UMULIGHET TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV I TILFELLER DA LEVERANDØREN ELLER LISENSGIVERNE HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIK SKADE. FORDI VISSE LAND OG VISSE LOVER IKKE TILLATER UTELATELSE AV FORPLIKTELSER, MEN KAN TILLATE BEGRENSNING AV FORPLIKTELSER, SKAL FORPLIKTELSEN TIL LEVERANDØREN, MEDARBEIDERNE ELLER LISENSGIVERNE VÆRE BEGRENSET TIL PRISEN DU BETALTE FOR LISENSEN.

14. Ingen bestemmelser i denne Avtalen skal påvirke rettighetene til en part som loven gir rettigheter og stilling som forbruker. Leverandøren skal på egne vegne, på vegne av medarbeiderne og på vegne av lisensgiverne handle for formålet av nekting, utelatelse eller begrensning av forpliktelser og garantier, som nevnt i kapittel 13, med unntak av andre formål eller i andre tilfeller.

15. Support. Leverandørens skal sikre at teknisk støtte for den nyeste versjonen av programvaren kun er tilgjengelig på språket for det landet hvor programvaren ble anskaffet. I hele lisensperioden skal Sluttbrukeren ha rett til å bruke følgende tjenester:
(a) Teknisk hjelp. Leverandøren eller kompanjongene skal sørge for hjelp og support ved feilsøking og fjerning av feil fra den mest oppdaterte versjonen av Programvaren i løpet av publiserte åpningstider. Alle forespørsler om hjelp og support som blir mottatt utenom åpningstidene blir ansett som mottatt følgende virkedag. En forespørsel om hjelp og support kan leveres til Leverandøren via telefon, faks eller e-post med reserverte telefonnumre eller e-postadresser som er spesifisert i Dokumentasjonen eller på nettstedene til Leverandøren eller kompanjongene. En forespørsel om hjelp og support må være tilstrekkelig klar og må inneholde data som gjør det mulig å replikere det rapporterte problemet. Ved behov er Sluttbrukeren forpliktet til å gi nødvendig assistanse for å løse et rapportert problem.
(b) Oppdatering. Oppdatering skal inkludere hver nye versjon eller endring av Programvaren eller individuelle deler av den som Leverandøren legger ut på nettstedet eller nettstedene til kompanjonger. Leverandøren skal gjøre Oppdateringen tilgjengelig for Sluttbrukeren fra det beskyttede området på nettstedet gjennom Internett-nettverket. Tilgang til Oppdatering krever pålogging med brukernavn og passord (“Identifikasjon”). Identifikasjon av Sluttbrukeren skal bestå av en tilfeldig kombinasjon av alfanumeriske tegn og skal genereres automatisk av Leverandørens virksomhetssystem. Identifikasjonen skal leveres til Sluttbrukerne i form av en e-postmelding, legges inn i den kommersielle emballasjen til et Lisensiert produkt eller leveres på annen egnet måte. Sluttbrukeren er forpliktet til å beskytte Identifikasjonen mot skade, tap eller misbruk. Ved oppdagelse av misbruk av Identifikasjon
en til Sluttbrukeren skal Leverandøren gjøre den opprinnelige Identifikasjonen funksjonsløs og utstede en ny Identifikasjon til Sluttbrukeren (“Erstatningsidentifikasjon”). Sluttbrukeren vil være forpliktet til å gi Leverandøren alle data som Leverandøren forespør i etterforskningen av misbruket av Identifikasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, tilgang til arkiv fra drift av datasystemene, arkiv av tilgang til filer, i tillegg til andre nødvendige data. I tilfeller der det oppdages misbruk av Erstatningsidentifikasjonen, kan Leverandøren på eget initiativ ustede en ny Erstatningsidentifikasjon for Sluttbrukeren eller annullere Lisensen umiddelbart og uten kompensasjon til Sluttbrukeren. Leverandørens rett til kompensasjon for skade skal ikke påvirkes av den umiddelbare annulleringen av Lisensen. Sluttbrukeren er forpliktet til å kun anskaffe Oppdateringer fra nettstedene til Leverandøren eller dennes kontraksmessige partnere (“Autoriserte kilder”). Sluttbrukeren godtar å installere hver nye versjon eller endringer av det Lisensierte produktet så snart han har anskaffet dem eller ikke senere enn tidspunktet som er spesifisert av Leverandøren i Programvaren, Dokumentasjonen til Programvaren eller på nettstedene til Leverandøren eller kompanjongene. Sluttbrukeren vil bli holdt ansvarlig for skade som er oppstått på grunn av brudd på Sluttbrukerens forpliktelse til å installere hver nye versjon eller endringer av Programvaren og/eller installere Oppdateringer fra Autoriserte kilder.
(c) Ingen Support. Leverandøren skal ikke være forpliktet til å tilby support, spesielt hvis en rapportert feil:
i. stammer fra en uautorisert interferens med Programvaren, kildekoden eller bruk av feil parametre eller innstillinger av Programvaren,
ii. har oppstått etter feil gjort av servicemedarbeidere eller ved bruk av Programvaren på en måte som er i strid med Dokumentasjonen,
iii. allerede er løst ved nyutstedelse av Oppdatering som Sluttbrukeren ikke har installert,
iv. Sluttbrukeren ikke har betalt Lisensavgiften i henhold til kapittel 17, eller
v. som på annen måte er oppgitt i denne Avtalen.
(d) Opplæring. Ingen rett til levering av tjenester i forbindelse med opplæring og trening på bruk og installasjon av Programvaren skal fremkomme for Sluttbrukeren fra denne Avtalen.

16. Endring av sluttbruker. Sluttbrukeren kan kun overføre Lisensen og alle rettigheter fra denne Avtalen til en annen Sluttbruker med godkjennelse fra Leverandøren og hvis den nye Sluttbrukeren erklærer at han påtar seg alle rettigheter og forpliktelser vedrørerende den opprinnelige Sluttbrukeren ifølge denne Avtalen.

17. Lisensavgift og betalingsvilkår. Du må anskaffe rettighet til å bruke Programvaren for evaluering. En Lisensavgift for Programvaren skal spesifiseres fra Leverandørens eller kompanjongenes prisliste, avhengig av antallet datasystemer som Programvaren er beregnet på (“Lisensavgift”). Ved betaling av Lisensavgiften får du rett til å bruke Programvaren i henhold til vilkårene og betingelsene i denne Avtalen i perioden som du anskaffet deg rett til å bruke Programvaren. Med mindre en annen forfallsdato er spesifisert på en faktura eller annet lignende dokument som er utstedt av Leverandøren eller en kompanjong, forfaller Lisensavgiften ved levering av Programvaren. Du vil være ansvarlig for betaling av skatter og avgifter relatert til levering av Lisensen for Programvaren stipulert av gjeldende lov, unntatt inntektsskattene til Leverandøren. Hvis du ikke betaler Lisensavgiften innen forfall, blir Lisensen til Programvaren automatisk annullert, og du må dekke alle kostnader tilknyttet innkrevelse av forfalt beløp, inkludert kostnader til advokat og domstol. Forpliktelsen til å betale Lisensavgiften gjelder ikke for Programvare levert som IFV eller en prøveversjon.

18. IFV og Prøveversjon. Du kan kun bruke Programvaren levert som IFV eller prøveversjon for å verifisere og teste Programvarefunksjoner. Du kan også bruke IFV Programvare for demonstrasjonsformål.

19. Data om Sluttbruker og Beskyttelse av Rettigheter. Du, som Sluttbruker, autoriserer at Leverandøren kan overføre, behandle og lagre data som lar Leverandøren identifisere deg. Du godtar at Leverandøren med egne midler kan kontrollere om du bruker Programvaren i henhold til bestemmelsene i denne Avtalen. Du godtar at gjennom kommunikasjon av Programvaren med datasystemet til Leverandøren eller kompanjongene, kan data overføres, med formål om å sikre funksjonalitet og autorisasjon til å bruke Programvaren og beskyttelse av Leverandørens rettigheter.

20. Kontroll av eksport og reeksport. Programvaren, Dokumentasjonen eller deler av denne, inkludert informasjon om Programvaren eller deler av denne, skal være gjenstand for tiltak for å overvåke import og eksport ifølge juridiske forskrifter som kan være utstedt av kompetente myndigheter for utstedelse i henhold til gjeldende lov. Du godtar å overholde alle gjeldende forskrifter for import og eksport og erkjenner at du vil bli holdt ansvarlig for å anskaffe lisenser for eksport, reeksport eller import av Programvaren.

21. Merknader. Alle merknader, returnert Programvare og Dokumentasjon må leveres til: ESET, spol. s r. o., Aupark Tower, 16th floor, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic.

22. Gjeldende lov. Denne Avtalen skal reguleres av og utformes i henhold til slovakisk lov. Sluttbrukeren og Leverandøren er enige om at konfliktforskrifter i gjeldende lov og FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp ikke gjelder. Du godtar uttrykkelig at eksklusiv jurisdiksjon for eventuelle krav eller uenigheter med Leverandøren eller relatert til din bruk av Programvaren hører hjemme i distriktsdomstolen i Bratislava, Slovakia, og du godtar videre og uttrykker samtykke i utøvelsen av personlig jurisdiksjon i distriktsdomstolen i Bratislava i forbindelse med slike eventuelle uenigheter eller krav.

23. Generelle bestemmelser. Hvis noen av bestemmelsene i denne Avtalen er ugyldige eller ikke kan håndheves, påvirker ikke dette gyldigheten til de resterende bestemmelsene i Avtalen. De forblir gyldige og håndhevelige i henhold til vilkårene og bestemmelsene som er stipulert i denne Avtalen. Eventuelle endringer kan kun skje skriftlig, og en lovfestet representant må signere en endring på vegne av Leverandøren.
Denne Avtalen mellom deg og Leverandøren representerer den enkelte og hele Avtalen som gjelder for Programvaren og erstatter fullstendig eventuelle tidligere representasjoner, forhandlinger, forpliktelser, rapporter eller reklamer relatert til Programvaren.

Lisens