Ekstern administrering

ESET ekstern administrering brukes til administrering av ESETs produkter på større nettverk. Ved å bruke ekstern administrering kan du styre programmer som om du jobbet direkte på datamaskinen din. Du kan installere, konfigurere, vise logger, planlegge oppdateringsoppgaver, skanne oppgaver osv. Kommunikasjonen mellom ESETs server for ekstern administrering (ERAS) og ESET-sikkerhetsproduktene krever at begge endepunktene er riktig konfigurert.

Nod32 ea config ra Ekstern administrering

Koble til server for ekstern administrering

Sett et merke i ruten for å koble ESET- sikkerhetsproduktet til serveren for ekstern administrering.

Intervall mellom tilkobling mot server (min.)

Dette viser hvor ofte ESET-sikkerhetsproduktet kobler seg til ERAS for å sende ut dataene.

Primær server, sekundær server
Som regel er det bare nødvendig å konfigurere primærserveren. Hvis du kjører flere servere for ekstern administrering på nettverket, kan du velge å legge til en ekstra, sekundær server. Denne vil fungere som en reserveserver. Hvis den primære serveren ikke er tilgjengelig, vil ESET-sikkerhetsløsningen automatisk kontakte den sekundære serveren i stedet. Samtidig vil den prøve å gjenopprette tilkoblingen til primærserveren. Når denne tilkoblingen er aktivert igjen, går ESET-sikkerhetsløsningen tilbake til primærserveren. Mobile klienter med bærbare datamaskiner som kobles til både fra det lokale nettverket og utenfra, vil ha størst utbytte av å konfigurere to eksterne servere for administrering.

Serveradresse

Angi enten DNS-navnet eller IP-adressen til serveren hvor serveren for ekstern administrering kjøres.

Port

Dette feltet inneholder en forhåndsdefinert verdi. Standardporten for tilkobling til serveren for ekstern administrering bør beholdes hvis det er mulig.

Server for ekstern administrering krever godkjenning

Lar deg angi et passord for tilkobling til serveren for ekstern administrering hvis det er nødvendig.

 

Koble aldri til server med usikker kombinasjon

Marker dette alternativet for å deaktivere tilkobling til servere for ekstern administrering i tilfeller hvor ikke-godkjent tilgang er aktivert (se ERA-konsoll > Serveralternativer > Sikkerhet > Aktiver ikke-godkjent tilgang for klienter).

Ekstern administrering