Automatisk filkontroll ved oppstart

Nod32 ea startup app Automatisk filkontroll ved oppstart

Kontrollerer filer som kjører automatisk ved oppstart av systemet. Følgende alternativer kan brukes:

Kontrollnivå

velg et nivå/type filer som skal kontrolleres

 • Filer som kjøres før bruker logger på – programmet vil fokusere på filer som kjører før brukerpålogging

 • Filer som kjøres etter at bruker logger på – programmet fokuserer på filer som kjører etter brukerpålogging

 • Kun de mest brukt filene – programmet skanner de mest brukte filene

 • Ofte brukte filer – filer som blir brukt regelmessig

 • Ikke ofte brukte filer – kun filer som ikke blir brukt ofte blir skannet

 • Sjeldent brukte filer – oppgaven vil fokusere på filer som blir brukt sjelden

 • Alle registrerte filer – alle oppstartsfiler blir kontrollert

Kontroller prioritet

et nivå på prioriteten til oppgaven

 • Normal – systembelastning vil være som normalt

 • Lavere– oppgaven vil påvirke systemytelsen litt

 • Lavest – systemytelsen blir påvirket så lite som mulig

 • Ved inaktivitet – oppgaven blir utført når systemet er inaktivt

Automatisk filkontroll ved oppstart