Se på aktivitet

Nod32 page activity Se på aktivitet 

Hvis du vil vise gjeldende systemaktivitet i en graf, klikker du Beskyttelsesstatus > Se på aktivitet. Under grafen finnes det en tidslinje som viser filsystemaktiviteter i sanntid, basert på en valgt tidsperiode. Hvis du vil endre tidsperioden, klikker du Veksle mellom visning. Følgende alternativer er tilgjengelige:

Trinn 1 sekund (siste 10 minutter) Grafen oppdateres hvert sekund, og tidslinjen viser de siste 10 minuttene
Trinn 1 minutt (siste 24 timer) Grafen oppdateres hvert minutt, og tidslinjen dekker de siste 24 timene
Trinn 1 time (siste måned) Grafen oppdateres hver time, og tidslinjen dekker siste måned
Trinn 1 time (valgt måned) Grafen oppdateres hver time, og tidslinjen dekker de siste X valgte månedene

Den vertikale aksen representerer leste data (rødt) og skrevne data (blått). Begge verdier er oppgitt i kilobyte. Hold pekeren over leste eller skrevne data i forklaringene under grafen for å vise data kun for denne aktivitetstypen.

I rullegardinmenyen Aktivitet kan du også velge å vise nettverksaktivitet. Grafen og alternativene for Filsystemaktivitet og Nettverksaktivitet er identiske, bortsett fra at i den sistnevnte vises mottatte data (rødt) og sendte data (blått).

Se på aktivitet