Hjelp og støtte

Programmet inneholder feilsøkingsverktøy og støtteinformasjon som kan hjelpe deg med å løse slike problemer.

Nod32 ea page help Hjelp og støtte

Hjelp og feilsøking

Åpne Hjelp

Klikk denne koblingen for å starte hjelpesidene for ESET NOD32 Antivirus

Finn hurtigløsning

Velg dette alternativet for å finne løsninger på de vanligste problemene. Vi anbefaler at du leser gjennom denne delen før du kontakter brukerstøtte.

Søke gjennom kunnskapsbasen på nettet

Kunnskapsbasen på nett inneholder svar på de mest vanlige spørsmålene og anbefalte løsninger for forskjellige problemer. ESETs tekniske spesialister oppdaterer kunnskapsbasen jevnlig, noe som gjør denne basen til det kraftigste verktøyet for å løse forskjellige typer problemer.

Om ESET NOD32 Antivirus
Viser informasjon om ESET NOD32 Antivirus i korte trekk.

Brukerstøtte

Direkte kontakt til ESETs brukerstøttespesialister.

Spørsmål til brukerstøtte (anbefales)

Hvis du ikke finner en løsning på problemet ditt, kan du kontakte våre brukerstøttespesialister ved hjelp av skjemaet direkte fra ESET NOD32 Antivirus. Tjenesten er den raskeste måten å få svar på, ettersom tekniske data fra programmet automatisk blir sendt inn sammen med forespørselen.

Spørsmål til brukerstøtte (nettskjema)

Hvis du ikke finner en løsning på problemet ditt, kan du bruke skjemaet på ESETs nettsted for å kontakte vår brukerstøtteavdeling.

Hjelp og støtte