Bekreftelse på innsendte data

Nod32 ea support detect Bekreftelse på innsendte data

Hvis du valgte Vis innsendte data og bekreftelse i forrige trinn, blir alle innsendte data vist i xml-trestrukturen. Klikk Neste for å gå videre til det siste dialogvinduet.

Bekreftelse på innsendte data