Brukergrensesnitt

Denne delen om miljø gir deg følgende alternativer for å justere visningsfunksjonene i programmet til å passe dine behov.

Nod32 ea config environment Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittelementer

Avansert modus – Dette alternativet slår avansert modus på/av. Avansert modus er egnet for erfarne brukere. Den inneholder flere alternativer og verktøy, men krever mer interaksjonstid.
Grafisk brukergrensesnitt – Bruk denne boksen for å skifte mellom ESET grafikk og et standard vindusoppsett.
Vis meny i standardmodus - Slår menyvisning på eller av i det øvre panelet i programmet i standardmodus.
Vis meny i avansert modus - Slår menyvisning på eller av i det øvre panelet i programmet i avansert modus.
Vis velkomstbilde ved oppstart – Fjern markeringen for dette alternativet for å deaktivere velkomstbilde ved oppstart.
Bruk standardmeny - Hvis denne er markert, blir standard programmodus brukt.
Vis verktøytips – Lar deg vise ikoner som ikoner eller som ikoner og tekst som beskriver en funksjon.
Velg aktivt kontrollelement – Hvis dette er aktivert, vil de aktive programfunksjonene bli markert (i en ramme).

Effekter

Bruk animerte kontroller – Denne innstillingen lar deg slå det animerte grensesnittet på/av og stille inn animasjonshastighet.
Bruk animerte ikoner for fremdriftsvisning – Hvis en operasjon pågår, vil animerte ikoner vises i vinduet.
Bruk lydsignal – Hvis et virus oppdages, vil programmet utløse et lydsignal

Brukergrensesnitt