Skjulte meldingsvinduer

Nod32 config hidden message Skjulte meldingsvinduer

Hvis alternativet Ikke vis denne meldingen igjen ble valgt for et tidligere meldingsvindu (varsel), vil det havne på listen over skjulte meldingsvinduer. Handlinger som nå utføres automatisk, vises i kolonnen Bekreft.

Vis
Viser en forhåndsvisning av meldingsvinduer som inntil videre ikke vises, og som det er konfigurert automatiske handlinger for.

Fjern
Fjerner elementer fra listen med skjulte meldingsbokser. Alle meldingsvinduer som fjernes fra listen, vil bli vist igjen.

 

Skjulte meldingsvinduer