Varsler og meldinger

I Meldinger-delen kan du konfigurere hvordan varselsmeldinger om virus og andre systemmeldinger skal vises (f.eks. melding om vellykket oppdatering). Du kan også angi visningstiden og nivået på gjennomsiktigheten til systemmeldinger (gjelder bare systemer som støtter systemmeldinger).

Nod32 ea config alert Varsler og meldinger

Vis varsler

Med dette alternativet kan du slå av eller på visningen av varselsmeldinger om virus.

Lukk meldingsbokser automatisk

Merk denne avkrysningsruten og angi et tidsintervall for å lukke popup-vinduer automatisk etter en bestemt tidsperiode.

Vis varsler på skrivebordet

Med dette alternativet kan du angi visningsmodus for skrivebordsmeldinger. Klikk Konfigurer meldinger…, slik at det åpnes et dialogvindu hvor du kan angi visningstiden for skrivebordsvarsler og vindusgjennomsiktigheten.

Vis tipsbobler i oppgavelinjen (i sek.):

Merk av for dette alternativet for å vise systemmeldinger i systemområdet nederst i høyre hjørne på skjermen, og angi visningstiden i sekunder. Dette gjelder for eksempel meldinger om oppdateringer av virussignaturer.

Vis kun meldinger som krever at brukeren handler

Med dette alternativet kan du slå av og på visning av meldinger som krever at brukeren foretar seg noe.

Vis kun meldinger som krever at brukeren handler, når programmer kjøres i fullskjermmodus

Velg dette alternativet hvis du bare vil vise meldinger som krever at bruker handler, hvis det kjøres et fullskjermprogram eller spill.

I systemer med flere brukere, vis meldinger på skjermen til denne brukeren:

Angir en bruker som skal motta systemmeldinger og andre meldinger, på systemer som tillater at flere brukere er tilkoblet samtidig.

 

Varsler og meldinger