Lagre konfigurasjonen

Denne feilmeldingen angir at innstillingene ikke ble riktig lagret, på grunn av en feil. Dette betyr som regel at brukeren som prøvde å endre programparameterne ikke har tilstrekkelige tilgangsrettigheter eller de rettighetene til operativsystemet som kreves for å endre konfigurasjonsfiler og systemregisteret. Bruker må logge på som systemadministrator for å kunne utføre de ønskede endringene.

 

Lagre konfigurasjonen