Standardinnstillinger 1

Nod32 ea default1 Standardinnstillinger 1

Tilbakestiller modulinnstillingene til standardinnstillingene som er definert av ESET. Dette dialogvinduet vises etter at du klikker Standard-knappen i oppsettskjermen på hver modul.

Standardinnstillinger 1