Standardinnstillinger 2

Nod32 ea default2 Standardinnstillinger 2

Merk

I verken det første og det andre eksempelet angis standardinnstillingene i parameteroppsettet for ThreatSense-skannemotoroen. Den har sitt eget oppsett.

Tilbakestilling til standardinnstillinger med ytterligere alternativer.

Sett kun “…” av innstillingene tilbake til standard

valg av dette alternativet vil tilbakestille den aktive delen av innstillingene til standardverdier

Sette alle innstillinger tilbake til standard

alle programinnstillingene blir tilbakestilt til statusen de ville hatt etter en ny installasjon

 

 

Standardinnstillinger 2