Loggfiler

Logger lagrer informasjon om viktige hendelser: infiltrasjoner som er oppdaget, logger fra skanning ved behov og residentskannere og systeminformasjon.

Nod32 ea page logs Loggfiler

Trusler som er oppdaget

Trussellogg inneholder detaljert informasjon om infiltrasjoner som er oppdaget av ESET NOD32 Antivirus-modulene. Informasjonen inkluderer tidspunkt for oppdagelse, navn på infiltrasjon, plassering, utført handling og navn på brukeren som var pålogget på tidspunktet da infiltrasjonen ble oppdaget. For å kopiere eller slette en eller flere linjer fra loggen (eller slette hele loggen), bruker du kontekstmenyen (høyreklikk på elementet).

Hendelser

Hendelsesloggen inneholder informasjon om hendelser og feil som har oppstått i programmet. Ofte kan informasjonen du finner her være til hjelp når du skal finne en løsning på et problem som oppstår i programmet.

Datamaskinskanning etter behov

Skannerloggen lagrer informasjon om resultater av manuelle eller planlagte skanninger. Hver linje tilsvarer en enkel datakontroll. Den viser følgende informasjon: skanningsdato og -klokkeslett, totalt antall skannede, infiserte og rensede filer og gjeldende skannestatus.

I logger for skanning etter behov, dobbeltklikker du på loggoppføringen for å vise detaljert innhold i et separat vindu.
Bruk innholdsmenyen (høyreklikk) for å kopiere en eller flere merkede oppføringer (i alle typer logger).

Loggfiler