Virus- og spywarebeskyttelse

I dette vinduet vises en oversikt over alle beskyttelssmodulene. Hvis du vil deaktivere enkeltmoduler midlertidig, klikker du Deaktiver under den aktuelle modulen. Legg merke til at dette kan redusere beskyttelsen av datamaskinen. Hvis du vil vise detaljerte innstillinger for hver enkelt modul, klikker du Konfigurer…

Klikk Rediger utelatelser… for å åpne vinduet Oppsett for utelatelser, hvor du kan velge å utelate filer og mapper fra skanning ved hjelp av Filsystembeskyttelse i sanntid.

Nod32 ea page settings antivirus Oppsett av virusbeskyttelse

Deaktiverer Virus- og spywarebeskyttelse midlertidig

Deaktiverer alle Virus- og spywarebeskyttelsesmoduler

Konfigurer datamaskinskanning…

Klikk dette alternativet for å justere parameterne til Skanning etter behov (manuelt utført skanning).

Avansert oppsett for virus- og spywarebeskyttelse…

Avanserte alternativer for virusbeskyttelse

Oppsett av virusbeskyttelse