Ny profil

Nod32 ea profile new Ny profil

Profilnavn

Skriv inn navnet på profilen som skal opprettes.

Kopier innstillinger fra profil:

Lar deg kopiere parametere fra en eksisterende profil.

Ny profil