Velg mål som skal skannes

Nod32 ea profile target Velg mål som skal skannes

Ved oppsett av Velg mål for skanning kan du definere objekter (minne, stasjoner, sektorer, filer og mapper) som skal skannes for infiltrasjoner.

I rullegardinmenyen til Skann mål kan du velge forhåndsdefinerte skannemål:

Etter profilinnstillinger – Målene er spesifisert i den valgte profilen
Flyttbare medier – Alle flyttbare medier
Lokale stasjoner – Alle lokale stasjoner
Nettverksstasjoner – Alle tilordnede nettverksstasjoner
Intet valg – Avbryter valg av mål

Marker rutene ved siden av objektene du vil skanne.

Du kan raskt gå til et skannemål eller legge et ønsket mål til direkte ved å skrive det inn i det tomme feltet under mappelisten. Dette er bare mulig så lenge det ikke er valgt noen objekter fra mappelisten.

Velg mål som skal skannes