Verktøy

Nod32 ea page tools Verktøy

Verktøy-menyen inneholder moduler som bidrar til å forenkle programadministrasjon og inneholder ytterligere alternativer for avanserte brukere. Denne menyen er bare tilgjengelig i Avansert modus og inkluderer følgende verktøy:

Loggfiler
Karantene
Planlegger

SysInspector

Send inn fil til analyse… – Send en mistenkelig fil til analyse ved ESETs viruslaboratorier. Dialogvinduet som vises når du klikker dette alternativet, er beskrevet under innsending av fil.

Opprett rednings-CD Starter veiviseren for oppretting av rednings-CD.

Verktøy