Oppdateringsmodus

Programmet lar deg forhåndsdefinere virkemåte hvis en ny oppdatering til en programkomponent er tilgjengelig.

Nod32 ea config update mode Oppdateringsmodus

Oppdatering av programkomponent

Oppdatering av en programkomponent innfører nye funksjoner eller foretar endringer i dem som allerede eksisterer i tidligere versjoner. Den kan utføres automatisk uten at brukeren må foreta seg noe, eller du kan velge å bli varslet. Etter at en oppdatering av en programkomponent er installert, er det mulig at du må starte datamaskinen på nytt.

Ikke oppdater programkomponenter

oppdatering av programkomponen blir ikke utført. Dette alternativet er egnet for serverinstallasjoner, ettersom servere vanligvis kun startes på nytt når de blir vedlikeholdt.

Alltid oppdater programkomponenter

en oppdatering av programkomponent blir lastet ned og installert automatisk. Husk at det kan være nødvendig å starte datamaskinen på nytt.

Spør før nedlasting av programkomponenter

hvis en ny oppdatering av programvarekomponenten er tilgjengelig, vil programmet vise et dialogvindu hvor du kan laste den ned.

Start på nytt etter oppgradering av programkomponent

Systemet må startes på nytt for å gi riktig funksjonalitet i programmet etter oppgradering av programkomponent.

Ikke start datamaskinen på nytt

du blir ikke bedt om å starte datamaskinen på nytt, selv om det er nødvendig. Vær oppmerksom på at dette ikke anbefales, ettersom datamaskinen kanskje ikke fungerer ordentlig før den blir startet på nytt.

Spør om å starte datamaskinen på nytt

etter en oppgradering av en programkomponent, blir du i et dialogvindu bedt om å starte datamaskinen på nytt.

Start datamaskinen på nytt uten å varsle om det

etter oppgradering av en programkomponent starter datamaskinen på nytt (ved behov).

 

Spør før nedlasting av oppdatering

Marker dette alternativet hvis du vil at det skal vises en melding når en ny oppdatering er klar.

Spør hvis en oppdateringsfil er større enn

hvis størrelsen på oppdateringsfilen er større en verdien som er angitt, vises det en melding om dette.

 

Oppdateringsmodus