Alternativene i dette vinduet lar deg definere programmets virkemåte under og like etter oppdateringer . For at oppdateringer skal lastes ned riktig, er det viktig å fylle ut alle parameterene riktig. Hvis du bruker en brannmur, må du forsikre deg om at programmet har tillatelse til å kommunisere med Internett (dvs. http-kommunikasjon).

Nod32 ea config update source Oppsett for oppdatering

Valgt profil

Oppdateringsprofilen som er i bruk. Klikk Profiler… for å opprette en ny profil.

Oppdateringsserver

Oppdateringsserveren er en plassering hvor oppdateringene er lagret. Hvis du bruker en ESET-server, må du la standardalternativet “Velg automatisk” være markert. Hvis du bruker en lokal HTTP-server – også kjent som Speil – skal oppdateringsserveren være satt opp som følger: http://datamaskinens_navn_eller_IP_adresse:2221.

Brukernavn, Passord

Dette er autentiseringsinformasjonen din.

Tilgang til ESETs oppdateringsservere (dvs. at alternativet “Velg automatisk” i feltet Oppdateringsserver er valgt) er avhengig av gyldig brukernavn og passord.
Når du bruker en lokal speilserver avhenger bekreftelsen av konfigurasjonen. Standardinnstillingen er at bekreftelse ikke er nødvendig, dvs. at feltene Brukernavn og Passord er tomme.

Velg knappen Avansert oppsett for å vise et vindu som inneholder avanserte oppdateringsalternativer.

Hvis det oppstår problemer med oppdateringen, klikker du på knappen Tøm… for å tømme mappen med midlertidige oppdateringsfiler.

Ikke vis melding om gjennomført oppdatering
Deaktiverer meldingen i systemstatusfeltet nederst til høyre på skjermen. Det kan være nyttig å velge dette alternativet hvis du kjører et program i fullskjermmodus, eller du spiller et spill.

Oppsett for oppdatering