Speil

Nod32 ea config update mirror Speil

Opprettelse av “speil” – en kopi av oppdateringsfilene i et LAN-miljø – er praktisk, siden oppdateringsfilene ikke må lastes ned fra leverandørens oppdateringsserver gjentatte ganger og av hver arbeidsstasjon. De blir lastet ned sentralt til en lokal speilserver og deretter distribuert til alle arbeidsstasjonene. Dermed hindres en mulig overbelastning av nettverket.

Dialogvinduet inneholder følgende alternativer:
Opprett oppdateringsspeil – marker denne boksen for å aktivere opprettelse av oppdateringskopier av speilmodulen.

Last ned oppdateringsfiler via intern HTTP-server hvis dette er aktivert kan du enkelt få tilgang til oppdateringsfiler via HTTP. Klikk Avansert oppsett for å konfigurere utvidede alternativer for speil.

Mappe hvor speilede filer skal lagres klikk for å bla gjennom tilgjengelige mapper for å finne målmappen.

Brukernavn og passord hvis den valgte målmappen ligger på en nettverksdisk som kjører operativsystemet Windows NT/2000/XP, må angitt brukernavn og passord ha skriverettigheter til den valgte mappen.

Hvis Last ned oppdateringsfiler via intern HTTP-server er valgt, er det ikke nødvendig med brukernavn og passord.

Listen over tilgjengelige versjoner viser alle språkversjonene som støttes av speilserveren som er konfigurert av brukeren.

 

Speil