Avansert oppsett

Nod32 ea config update mirror advance Avansert oppsett

Dialogvinduet Avansert oppsett inneholder ytterligere alternativer for å distribuere oppdateringsfiler via HTTP-protokollen og for å angi tilgangsmodus til LAN. Følgende alternativer er tilgjengelige:
HTTP-server:
Gir tilgang til kopier av oppdateringsfiler for klientdatamaskiner via HTTP-protokollen. For at serveren skal fungere ordentlig, må speil-mappen være lagret på samme server som serveren for ekstern administrering kjøres på. Sett inn en ny server med formen http://server_navn:2221 (forutsetter at port 2221 er valgt) på klientdatamaskinene, under Oppsett -> Oppdater -> Oppdater server. Speil-mappen autentiseres med brukernavnet og passordet til en konto som er opprettet på Windows-serveren du laster ned oppdateringene fra.

Serverport – her kan du angi HTTP-portnummeret for speilserveren som inneholder programoppdateringer for arbeidsstasjoner.
Autentisering Standardinnstillingen er at autentisering til HTTP-serveren ikke er nødvendig (verdien NONE). Velg BASIC for å bruke base64-kryptering med grunnleggende autentisering med brukernavn og passord. NTLM-verdien bruker mulighetene fra Microsofts autentiseringsprotokoll NTLM. Brukernavn og passord for autentisering tilsvarer eksisterende brukere av systemet med speilfunksjonen aktivert.

Koble til oppdateringsserveren som

Velg (bruker) identiteten som skal brukes av modulen som oppretter oppdateringsfiler i LAN. Systemkonto er standardverdien. Hvis det er behov for å endre den, kan den gjeldende brukeren brukes eller en spesifisert bruker kan opprettes og velges.
Vi anbefaler at du ikke endrer standardinnstillingene, ettersom de forhindrer problemer når du endrer identititen til en pålogget bruker. Endre denne verdien kun under spesielle omstendigheter.

Koble fra konto etter oppdatering – velg dette alternativet for avslutte oppdateringstilkoblingen, slik at den ikke forblir aktiv. Hvis den ikke er aktivert, blir tilkoblinger avsluttet av operativsystemet.

 

Avansert oppsett