Tilkobling med LAN-tilgang

Nod32 ea config update lan Tilkobling med LAN tilgang

Ved oppdatering fra en lokal Windows NT-basert server, er det nødvendig med godkjenning for oppdaterte datamaskiner. Hvis den lokale systemkontoen ikke får tilgang til speilserverkatalogen (der oppdateringene lagres), er det nødvendig å angi kontoen som brukes av programmet for å få tilgang til den lokale oppdateringsserveren.

Systemkonto

Programmet bruker systemkontoen til godkjenning. Normalt vil godkjenningen fungere. Hvis du får problemer, anbefaler vi at du benytter en bestemt bruker.

Gjeldende bruker

Programmet vil benytte kontoen til den påloggede brukeren til godkjenning. I dette tilfellet vil ikke oppdateringer være mulig når det ikke er pålogget noen bruker, fordi programmet da ikke kan etablere en tilkobling til serveren.

Spesifisert bruker

Programmet vil benytte kontoen til den spesifiserte brukeren til godkjenning. Bruk denne metoden når tilkobling med systemkontoen var mislykket. Vær oppmerksom på at den spesifiserte brukerkontoen må ha tilgang til katalogen med oppdateringsfilene på den lokale serveren. Ellers klarer ikke programmet å opprette en tilkobling og laste ned oppdateringer.

Koble fra konto etter oppdatering

Velg dette alternativet hvis tilkoblingen til serveren forblir aktiv også etter at oppdateringene er lastet ned.

Tilkobling med LAN-tilgang