ESET SysInspector

Programmet ESET SysInspector foretar en grundig kontroll av datamaskinen, og lager en omfattende analyse av systemkomponentene, f.eks. installerte drivere og programmer, nettverkstilkoblinger eller viktige registeroppføringer. Denne informasjonen kan være med på å avdekke årsaken til mistenkelig systemoppførsel, som kan skyldes inkompatibel program- og maskinvare eller skadelig programvare.

Nod32 ea page sysinspector ESET SysInspector

SysInspector-vinduet viser følgende informasjon:

Klokkeslett – opprettelsestidspunkt
Kommentar – en kort merknad om oppføringen
Bruker – navnet på brukeren som opprettet oppføringen
Status – opprettelsesstatus

Det finnes tre alternativer for loggene:

Sammenlikne Sammenlikner to eksisterende logger
Legg til Oppretter en ny logg (du vil bli bedt om å skrive inn en kort kommentar om arkivet)
Fjern Fjerner oppføringer fra listen

Hurtigmenyen (som vises når du høyreklikker på en oppføring) gir deg ytterligere tre alternativer:

Vis Viser den valgte loggen i SysInspector (som når du dobbeltklikker på en oppføring)
Slett alle Sletter alle loggoppføringene
Eksporter Eksporterer loggen til en XML-fil

 

ESET SysInspector