ESET SysInspector – nytt vindu

Nod32 sysinspector window ESET SysInspector – nytt vindu

SysInspector-vinduet viser følgende informasjon:

Tid – opprettelsestidspunkt
Kommentar – en kort merknad om oppføringen
Bruker – navnet på brukeren som opprettet oppføringen
Status – opprettelsesstatus

Det er tre alternativer i det frittstående SysInspector-vinduet:

Sammenlikne Sammenlikner to eksisterende logger
Legg til Oppretter en ny logg (du vil bli bedt om å gi en kort kommentar om arkivet)
Fjern Fjerner oppføringer fra listen

Hurtigmenyen (som vises når du høyreklikker på en oppføring) gir deg ytterligere tre alternativer:

Vis Viser den valgte loggen i SysInspector (som når du dobbeltklikker på en oppføring)
Slett alle Sletter alle loggoppføringene
Eksporter Eksporterer loggen til en .xml-fil

 

ESET SysInspector – nytt vindu