Brenn

Hvis du har valgt CD/DVD som målmedium, kan du angi flere parametere for brenning i kategorien Brenn.

Advarsel

Dette er standardalternativet. Hvis du bruker en overskrivbar CD/DVD, slettes alle data på platen.

Slett ISO-fil marker dette alternativet for å slette ISO-filer etter at en ESET-rednings-CD er opprettet.
Sletting aktivert – lar deg velge hurtigsletting og fullstendig sletting.
Brennerenhet velg stasjon som skal brukes til brenning.

Mediumdelen inneholder informasjon om mediet som er satt inn i CD/DVD-enheten.

Brennehastighet velg ønsket hastighet fra rullegardinmenyen. Når du velger brennehastighet, må du ta i betraktning kapasiteten til brenneren og typen CD/DVD.

 

Brenn