Finner ikke Windows AIK-verktøy.

Installasjonen av ESET SysRescue kan under enkelte omstendigheter bli avsluttet for tidlig. De vanligste grunnene til at dette skjer, er:

1) Den påloggede brukeren har ikke administratorrettigheter. Relevant feilmelding:

FEIL! Man må ha administratorrettigheter for å kjøre programmet. Kjør programmet som en bruker med administratorrettigheter.

Installasjonen kan bare utføres av en bruker med administratorrettigheter.

2) Windows AIK er ikke installert, eller det finnes en eldre versjon av programmet. Relevant feilmelding:

FEIL! Finner ikke Windows AIK-verktøy.

Windows AIK versjon 936330AIK må være installert (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

3) Operativsystemet støttes ikke av Windows AIK (f.eks. Windows 2000). I dette tilfellet vil det ikke være mulig å installere Windows AIK.

Finner ikke Windows AIK-verktøy.