Innstillinger

Før opprettingen av ESET SysRescue startes, viser installasjonsveiviseren kompileringsparametere som kan endres ved å klikke Endre...

Knappen Oppretter er deaktivert hvis det ikke er angitt en MSI installasjonspakke eller det ikke er noen ESET sikkerhetsløsning installert på datamaskinen. Du kan velge en installasjonspakke ved å klikke Endre og gå til kategorien ESET-virusbeskyttelse. Knappen Opprette vil også være deaktivert hvis du ikke skriver inn brukernavn og passord (EndreESET-virusbeskyttelse

 

Innstillinger