Installere Windows AIK

Hvis Windows AIK ikke er installert på datamaskinen (eller den er ødelagt eller feilinstallert), vil installasjonsveiviseren spørre om du vil installere det, eller be deg oppgi banen til mappen som inneholder Windows AIK.

For at programmet skal fungere ordentlig, må Windows AIK versjon 936330AIK være installert (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

Installere Windows AIK