Mapper

Midlertidig mappe er en arbeidskatalog for filer som kreves under ESET SysRescue-kompilering.

ISO-mappe er en mappe der den resulterende ISO-filen lagres når kompileringen er fullført.

Listen i denne kategorien viser alle lokale og tilordnede nettverksstasjoner og hvor mye plass som er ledig. Hvis noen av mappene her er plassert på en stasjon med for lite ledig plass, anbefaler vi at du velger en annen stasjon med mer plass tilgjengelig. Hvis ikke kan det hende at kompileringen avsluttes for tidlig på grunn av for lite ledig plass.

 

Mapper