Loggfiltrering

Nod32 ea log filter Loggfiltrering

Logger lagrer informasjon om viktige systemhendelser. Loggfiltreringsfunksjonen gjør at du kan vise oppføringer om en bestemt hendelsestype. Velg ønskede oppføringstyper, og klikk OK.

Nedenfor finner du en oversikt over de hyppigst brukte loggtypene:

Kritiske feil – Kritiske systemfeil (som at virusbeskyttelsen ikke ble startet, den personlige brannmuren ikke virker osv…)
Feil – Feil som “Feil under nedlasting av fil” og kritiske feil
Varsel – Varselsmeldinger og feil
Informative oppføringer – Informative meldinger, inkludert vellykkede oppdateringer, varsler og feil
Diagnostiske oppføringer – Nødvendig informasjon for fininnstilling av programmet og alle oppføringene ovenfor
Nøytrale oppføringer – Generell informasjon (f.eks. “filen er renset”)
Varsel om sikkerhetsbrudd – Informasjon om potensielle angrep på datamaskinen
Varsel om kritisk sikkerhetsbrudd – Informasjon om ormeangrep og andre datamaskintrusler (disse er markert med rødt for høyeste risikonivå)
Merknader – Kommentarer om et bestemt varsel (en merknad om en heuristisk gjenkjenning ville f.eks. si at det var funnet en ny infiltrasjonsvariant)

 

Loggfiltrering