Planlegger

Nod32 ea config scheduler Planlegger

Enkelte systemoppgaver blir som standard ikke vist. Det er for eksempel oppgaver som automatisk vedlikeholder systemloggene. Du kan aktivere visning av disse oppgavene i Planlegger-delen, og konfigurere dem på nytt om nødvendig. Et eksempel på en systemoppgave er vedlikehold av systemlogger. Oppgaven kan konfigureres for å tilpasses dine behov.

Planlegger