Oppdater profiler

Nod32 ea config update sched Oppdater profiler

Hvis du vil oppdatere programmet fra to oppdateringsservere, må du opprette to forskjellige oppdateringsprofiler. Hvis den første ikke klarer å laste ned oppdateringsfilene, går programmet automatisk over til den alternative serveren. Dette eksempelet passer godt for bærbare datamaskiner, som vanligvis foretar oppdateringer via en lokal LAN-oppdateringsserver, mens brukerne ofte kobler til Internett via andre nettverk. Hvis den første profilen mislykkes, vil den andre automatisk laste ned oppdateringsfilene fra ESETs oppdateringsservere.

Du finner mer informasjon om oppdateringsfiler under Oppdater profiler

 

Oppdater profiler