Mistenkelige filer

Nod32 ea charon sample Mistenkelige filer

I denne delen kan du tilpasse alternativene for innsending av mistenkelige filer.

Mistenkelige filer

Her kan du angi om og hvilke mistenkelige filer som skal sendes inn til ESETs lab for analyse.

Aldri sende inn

det blir ikke sendt inn filer til analyse.
Men hvis ESET NOD32 Antivirus er stilt inn til å vise et varslingsvindu når det blir oppdaget en trussel, kan du sende inn filer likevel ved å velge riktig alternativ.

Spør før filer sendes inn til analyse

de mistenkelige filene blir samlet inn, og programmet spør deg før filene blir sendt inn.

Send inn uten å spørre

alle mistenkelige filer blir sendt inn automatisk uten at du blir spurt først.

Send inn filer

Du kan selv bestemme når pakker med statistisk informasjon skal sendes til ESET. De tilgjengelige alternativene er:

Så snart som mulig

Statistisk informasjon blir sendt inn så snart som mulig etter at en statistikkpakke er opprettet (anbefales hvis permanent Internett-tilkobling er tilgjengelig).

Under oppdatering

Statistikkpakker blir samlet og lastet opp under oppdateringer (anbefales for brukere med oppringt tilkobling).

Utelatelsesfilter

Filer som finnes her, blir aldri sendt til ESET for analyse, selv om de inneholder mistenkelig kode.
Det kan være nyttig å utelate filer som kan inneholde konfidensiell informasjon, for eksempel dokumenter og regneark. De vanligste filtypene er utelatt som standard.

Legg til – åpner et dialogvindu hvor du kan legge til en fil i utelatelseslisten.
Rediger… – åpner et redigeringsvindu.
Fjern – fjerner valgte filtyper fra listen

E-post for kontakt (valgfritt)

E-postadressen for kontakt sendes sammen med mistenkelige filer til ESET og kan brukes til å kontakte deg hvis det er nødvendig å innhente flere opplysninger for analysen. Du vil ikke få svar fra ESET hvis det ikke er nødvendig med flere opplysninger.

Mistenkelige filer