Send inn mistenkelige filer

Dialogvindu for bekreftelse av filinnsending. Mistenkelige filer som minner om infiltrasjoner i innhold eller oppførsel, blir sendt til ESET for analyse med ThreatSense.Net-teknologi. Klikk her hvis du vil ha mer informasjon om ThreatSense.Net

Nod32 ea charon confirm Send inn mistenkelige filer

Fil denne delen viser en liste over filer som er klare for innsending. Fjern markeringen av en fil for å utelate den fra listen – slike filer vil ikke lenger sendes inn og vises i listen.
Velg alle filer marker denne boksen for å velge alle filene i listen ovenfor

Send inn – klikk for å sende inn valgte filer
Avbryt – lukker dialogvinduet uten å sende inn filer

Ikke vis dette vinduet, og send inn filer uten å spørre – marker dette alternativet for å sende inn filer automatisk uten brukerhandling.

Send inn mistenkelige filer