Statistikk

Nod32 ea charon statistic Statistikk

Kategorien Statistikk viser alternativer for innsending av statistisk informasjon.
Varslingssystemet ThreatSense.Net samler inn anonym informasjon om datamaskinen som gjelder nylig oppdagede trusler, og som kan omfatte navnet på infiltreringen, opplysninger om dato og klokkeslett da trusselen ble oppdaget, hvilken versjon av ESET NOD32 Antivirus som er i bruk, og informasjon om operativsystemet til datamaskinen og plasseringsinnstillingen. Statistikken leveres normalt til ESETs server en eller to ganger daglig.
Her er et eksempel på en innsendt statistikkpakke:

# version=1
# utc_time=2005-04-02 19:46:50
# local_time=2005-04-02 21:46:50 (+0100, Central Europe Standard Time)
# utc_time_from=2005-04-02 18:59:11
# utc_time_to=2005-04-02 19:46:50
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT Service Pack 2
# engine=5417
# components=2.50.2
2005-04-02 18: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=426
2005-04-02 18: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=1
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”@INFECT=inf@TYPE=Trojan@NAME=Win32/TrojanDownloader.Small.NBX@CLN=BAA” count=2
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=2202
2005-04-02 19: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=482

Aktiver anonym innsending av statistisk informasjon

aktiverer innsending av statistisk informasjon.

Du kan bestemme når pakkene med statistisk informasjon skal sendes til ESET (under delen Når skal det sendes inn). De tilgjengelige alternativene er:

Så snart som mulig – statistisk informasjon blir sendt inn så snart som mulig etter at en statistikkpakke er opprettet (anbefales hvis permanent Internett-tilkobling er tilgjengelig).
Under oppdatering – statistikkpakker blir samlet og lastet opp under oppdateringer (anbefales for brukere med oppringt tilkobling).

Statistikk