Varsler og meldinger

Nod32 ea config notice Varsler og meldinger

Send hendelsesvarsler på e-post

Merk dette alternativet for å aktivere e-postvarsling.

SMTP-server - SMTP-serveren som brukes til å sende varsler.
SMTP-server krever godkjenning – Hvis SMTP-serveren krever godkjenning, må disse feltene fylles ut med gyldig brukernavn og passord for å få tilgang til SMTP-serveren.
Avsenderadresse – Dette feltet angir avsenderadressen som blir vist overskriften i e-postvarslinger.
Mottakeradresse – Dette feltet angir mottakeradressen som blir vist overskriften i e-postvarslinger.

Send hendelsesvarsler til LAN-datamaskiner via Messenger-tjenesten

Merk dette alternativet hvis du vil sende meldinger til LAN-datamaskiner via Windows® Messenger-tjenesten.

Send varsler til følgende datamaskiner (skilles med komma) – Skriv navnet på datamaskinene som skal motta varsler via Windows® Messenger-tjenesten.
Intervall mellom når meldinger skal sendes (sek.) – Hvis du vil endre lengden på intervallet mellom varslingene som sendes via LAN, kan du angi ønsket tidsintervall i sekunder

Laveste detaljnivå for varsler

angir det laveste detaljnivået for varsler som skal sendes.

Rediger format…

Kommunikasjonen mellom programmet og en ekstern bruker eller den systemansvarlige skjer via e-post eller LAN-meldinger (ved bruk av via Windows® Messenger-tjenesten). Standardformatet til varselsmeldinger og andre meldinger vil være passende i de fleste situasjoner. I noen tilfeller trenger du kanskje å endre meldingsformatet – da kan du klikke Oppsett…

Varsler og meldinger