Meldingsformat

Nod32 ea format notice Meldingsformat

Format på hendelsesmeldingene som vises på eksterne datamaskiner.

Trusselvarsler og varselsmeldinger har et forhåndsdefinert standardformat. Vi fraråder deg å endre dette formatet. Det kan imidlertid finnes tilfeller (for eksempel hvis du har et automatisk behandlingssystem for e-post) hvor du trenger å endre meldingsformatet.

Nøkkelord (strenger skilt med %-tegn) blir i meldingen erstattet med den faktiske informasjonen. Følgende nøkkelord er tilgjengelige:

  • %TimeStamp% – dato og tidspunkt for hendelsen

  • %Scanner% – den aktuelle modulen

  • %ComputerName% – navnet på datamaskinen der varselet oppstod

  • %ProgramName% – programmet som genererte varselet

  • %InfectedObject% – navn på infisert fil, melding, osv.

  • %VirusName% – identifikasjon av infeksjonen

  • %ErrorDescription% – beskrivelse av en hendelse som ikke er virusrelatert

Nøkkelordene %InfectedObject% og %VirusName% brukes bare i trusselsadvarselsmeldinger, mens %ErrorDescription% bare brukes i hendelsesmeldinger.

Meldingsformat