E-postbeskyttelse

Nod32 ea config emon scan E postbeskyttelse

E-postbeskyttelsesmodulen støtter følgende e-postklienter: Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Windows Live Mail og Mozilla Thunderbird. E-postbeskyttelsen fungerer som en plugin-modul for disse programmene. Hovedfordelen med kontroll ved hjelp av plugin-modul, er at den er uavhengig av protokollen som brukes. Når e-postprogrammet mottar en kryptert melding, blir den dekryptert og sendt til virusskanneren.

E-post som skal skannes

Mottatte meldinger

Slår av og på kontroll av mottatte meldinger

Sendt e-post

Slår av og på kontroll av sendte meldinger

Leste meldinger

Slår av og på kontroll av leste meldinger

Handling som skal utføres for bestemte e-posttyper

Skann e-posttekst i ren tekst-format

Slår av og på skanning av meldinger i ren tekst-format

Skann e-posttekst i RTF-format

Slår av og på skanning av e-posttekst i RTF-format

Konverter e-posttekst til ren tekst

Slår av og på konvertering av e-posttekst til ren tekst

Gjenta skanning etter oppdatering

Slår av og på ny skanning etter oppdatering av virussignaturdatabase

Godta skanneresultater fra andre moduler

Hvis dette alternativet er valgt, godtar e-postmodulen skanneresultater fra andre beskyttelsesmoduler

E-postbeskyttelse