Beskyttelse for nettilgang

Nod32 ea config web Beskyttelse for nettilgang

Oppsett for kontroll av HTTP-kommunikasjon.

Aktiver beskyttelse for nettilgang – merk/opphev merking av dette alternativet for å aktivere/deaktivere beskyttelse for HTTP-kommunikasjon
Oppsett av parametre for ThreatSense-motor – avanserte virusskanneroppsett – lar deg konfigurere skannemål, gjenkjenningsmetoder osv. Klikk Oppsett… for å vise vinduet med detaljert oppsett for virusskanner.

Beskyttelse for nettilgang