HTTP-filter

I denne kategorien kan du konfigurere kontrollalternativene for HTTP(S)-kommunikasjon.

Nod32 ea config epfw scan http HTTP filter

Aktiver HTTP-kontroll

hvis dette alternativet er aktivert, blir all trafikk gjennom HTTP skannet for skadelig programvare

Porter som brukes av HTTP-protokoller

en liste over HTTP-portene som skal kontrolleres Portene 80, 8080 og 3128 er definert som standard.

 

ESET NOD32 Antivirus støtter også HTTPS-protokollkontroll. Ved denne typen kommunikasjon overføres informasjon mellom en server og en klient gjennom en kryptert kanal. ESET NOD32 Antivirus kontrollerer kommunikasjon ved hjelp av krypteringsmetodene SSL (Secure Socket Layer) og TLS (Transport Layer Security).

HTTPS-filtreringsmodus

Ikke bruk HTTPS-protokollkontroll
kryptert kommunikasjon kontrolleres ikke

Bruk HTTPS-protokollkontroll for valgte porter
marker dette alternativet hvis du vil aktivere HTTPS-kontroll utelukkende for portene som er definert i Porter som brukes av HTTPS-protokoll

Bruk HTTPS-protokollkontroll for programmer markert som nettlesere som bruker valgte porter
programmet kontrollerer bare de programmene som er spesifisert i delen om nettlesere, og som bruker portene som er definert i Porter som brukes av HTTPS-protokoll

Porter som brukes av HTTPS-protokoll
en liste over HTTPS-porter som skal kontrolleres. Port 443 brukes som standard.

 

HTTP-filter