HTTP-adressebehandling

Nod32 ea config epfw scan http excludelist HTTP adressebehandling

 

HTTP-adressebehandling

I denne delen kan du definere lister over adresser som skal blokkeres, tillates eller utelukkes fra skanning. Disse tre listene er standard i rullegardinmenyen Lister.

Klikk Lister for å opprette egendefinerte HTTP-lister.

 

Tillat kun tilgang til HTTP-adresser i listen med tillatte adresser
Hvis dette alternativet er aktivert, blokkeres alle adresser som ikke står oppgitt i listen over tillatte adresser.

Liste aktiv

Velg dette alternativet for å ta i bruk den gjeldende listen (slik at adressene i listen tillates, blokkeres eller utelukkes fra skanning, avhengig av hvilken type liste det er snakk om).

Varsle ved bruk av adresse fra listen

Hvis dette alternativet er aktivert og brukeren besøker et nettsted som står oppgitt i den aktive listen, vises et meldingsvindu.

 

Legg til… / Fra fil

Legg til en adresse i listen, enten manuelt (Legg til) eller fra en enkel tekstfil (Fra fil). Hvis du velger Fra fil, kan du legge til flere e-postadresser. Disse lagres i en tekstfil.

 

Rediger…

Rediger adressene manuelt, f.eks. ved å legge til en maske (“*” og “?”).

 

Fjern / Fjern alle

Klikk Fjern for å slette valgte adresser fra listen. Hvis du vil slette alle adressene, velger du Fjern alle.

 

Eksporter

Lagre adressene fra den gjeldende listen i en enkel tekstfil.

 

In all lists, the special symbols * (asterisk) and ? (spørsmålstegn) brukes. Asterisken erstatter en tegnstreng, og spørsmålstegnet erstatter et symbol. Utvis spesielt hensyn når du spesifiserer ekskluderte adresser, ettersom listen bare skal inneholde klarerte og trygge adresser. På samme måte er det nødvendig å forsikre seg om at tegnene * og ? blir brukt korrekt i denne listen.

HTTP-adressebehandling