HTTP-adresse/maskelister

Nod32 ea config epfw url set manager HTTP adresse/maskelister

I denne delen kan du angi lister over HTTP-adresser som skal blokkeres, tillates eller utelukkes fra kontroll.

Følgende tre lister er tilgjengelige som standard:

  • Liste med adresser som er utelukket fra filtrering – Adressene i denne listen kontrolleres ikke for skadelig kode
  • Liste med blokkerte adresser/masker – Brukeren får ikke tilgang til adresser som er oppgitt i denne listen
  • Liste med tillatte adresser – Hvis alternativet Tillat kun tilgang til HTTP-adresser i listen med tillatte adresser er valgt, vil brukeren kun få tilgang til adressene som er oppgitt i denne listen

Klikk Legg til for å opprette en ny liste. Klikk Fjern hvis du vil slette en valgt liste.

 

HTTP-adresse/maskelister